/ Analyse og strategiudvikling

Vi hjælper din organisation med at skabe korrekt videngrundlag for kunne træffe oplyste beslutninger ift. udvikling af fremadrettet forsknings- og innovationsstrategi eksempelvis for Horizon 2020 og FP9. Denne service er især relevant for større organisationer og forskergrupper, der ønsker at forbedre deres strategiske kapaciteter, inden nye initiativer søsættes.

Elementer

/ Benchmarkanalyser: Vi gennemfører benchmarkanalyser ift. sammenlignelige virksomheders og organisationers eksterne finansiering inden for eksempelvis Horizon 2020-hjemtag.

/ Analyse af fundingportefølje: Vi foretager en gennemgang og udredning af din organisations eksisterende eksterne finansiering. danske fonde, EU/Horizon 2020 el. andre.

/ Test af organisationens videnniveau: Med henblik på at afdække mulighederne ift. kapacitetsopbygningen inden for fundraising tilbydes en afdækning af videnniveauet for så vidt angår internationale støtteprogramme som eksempelvis Horizon 2020 (enten kvalitativt eller kvantitativt), hvilket er afgørende viden ved planlægning af fremadrettede aktiviteter.

/ Strategi: Vi har lang erfaring med og kan bistå organiseringen og udførelsen af strategiprocesser inden for forskning og innovation.

Merværdi  

Vores analyser ruster organisationen til at træffe bedre og mere oplyste beslutninger om, i hvilken retning man bør gå for at optimere sin eksterne finansiering.