/ Strategisk fundraising og proposal management

Vi bistår og koordinerer ansøgninger til nationale og internationale programmer, herunder Horizon 2020 og Eurostars. I tæt dialog med jer udarbejdes en fundraisingstrategi, som vi efterfølgende hjælper med at udføre. Vi monitorerer opslag fra råd og fonde, Horizon 2020, EU og internationale støtteprogrammer og matcher dem med jeres forsknings- og innovationsinteresser.

Se programmer, funding rates, skabeloner, evalueringskriterier og meget mere i vores  applicant universe.

Særligt EU-programmer har lave succesrater, og der er mange ting at forholde sig til. Vi hjælper med at holde styr på de formelle og uformelle kriterier i udviklingen af jeres projekt, hjælper med at give ansøgningen det rette form og fortælling, så du kan fokusere på indhold i stedet for administration og processer.

Elementer

/ Ansøgninger: Vi indsamler input fra projektpartnerne, bearbejder dem og skaber en logisk og sammenhængende fortælling i ansøgningen. Vi sikrer, at ansøgningen matcher de politiske målsætninger bag det pågældende opslag og sikrer, at den lever op til tværgående krav om eksempelvis køn, etik og impakt, hvilket især er vigtigt inden for Horizon 2020.

/ Fundraisingstrategi: Vi udarbejder en skræddersyet fundraisingstrategi. Strategien vil dække hele værdikæden fra interessevaretagelse, kortlægning af netværksbehov, synligheds- og brandingaktiviteter til, hvordan jeres organisation bedst skrues sammen til at håndtere en ansøgningsproces.

/ Månedlige møder og løbende dialog: Det er vores ambition at være jeres partner. Derfor er det vigtigt for os at have en løbende dialog med jer for at sikre forståelse og forankring.

/ Overvågning: Information om opslag og projektmuligheder, nationalt så vel som internationalt. Med udgangspunkt i jeres strategi overvåger vi og informerer vi med rettidig omhu om finansieringsmuligheder.

/ Kapacitetsopbygning inden for forskningsstøtte og strategisk fundraising: Vi tilbyder skræddersyede workshops, der styrker jeres kompetencer inden for ekstern funding. Emner og fokus for workshops beslutter I. Vi sikrer, at de indeholder de seneste trends inden for funding og analyser af seneste arbejdsprogrammer fra eksempelvis Horizon 2020. Vi rådgiver jer løbende om, hvordan I bedst organiserer en ansøgningsproces, hjælper jer med at udarbejde en realistisk procesplan og validerer den.

Merværdi

Ved at overlade papirarbejdet og procesarbejdet til os kan du dedikere din fulde opmærksomhed til jeres projekts forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi har indgående kendskab til retningslinjer og evalueringskriterier, så I ikke behøver at sætte jer ind i disse spørgsmål. Det frigiver betydelige ressourcer til selve projektudviklingen.