/ Public affairs, videnspredning og kommunikation

Vi har stor erfaring med påvirkning af beslutningstagere i Bruxelles og natio-nalt. På baggrund af en grundig stakeholderanalyse bistår vi udarbejdelsen af en målrettet påvirkningsstrategi. Hvis din organisation ønsker, at forsknings- og innovationsaktiviteterne skal kommunikeres til den bredere offentlighed, kan vi hjælpe. I samarbejde med jer udarbejdes en kommunikationsstrategi til formidlingen af resultater af forsknings- og innovationsprojekter til videnskabelige miljøer, potentielle investorer såvel som den bredere offentlighed.

Elementer

/ Vidensprednings- og kommunikationsstrategi: Sammen med jer udarbejder vi en skræddersyet vidensprednings- og kommunikationsstrategi.

/ Public affairs: På baggrund af en grundig netværks- og stakeholderanalyse udarbejdes en plan for interessevaretagelse, der tager højde for de seneste politiske trends inden for forskningspolitikken.

/ Indgå som videnspredningpartner: Grøn/Bruun kan også indgå direkte i projekter eksempelvis inden for Horizon 2020 som videnspredning og kommunikationsspartner mph. at styrke det interne flow af information såvel som outreach til den brede offentlighed  og stakeholders.

/ Netværks- og stakeholderanalyse: Vi hjælper med at identificere kernebeslutningstagere, stien til dem samt potentielle allierede i dit felt med relevans for påvirkningsstrategien.

Merværdi

Ved at overlade videnspredning og kommunikation til os betyder det, at du kan fokusere på de vigtige ting, så som projektstyring, forskning og innovation. Vi sikrer, at resultaterne af dit arbejde bliver kommunikeret rettidigt og professionelt. En stærk påvirkningsstrategi kan være med til at guide retningen inden for offentlige og private midler til, hvor din organisation har størst mulighed for hjemtag. Samtidig opbygges en værdifuld viden om politiske beslutningsprocesser inden for dit område.