/ Kommercialisering for startups og SMV’er

Som innovationsbureau hjælper vi også teknologibaserede startups med at bringe deres innovation til markedet. For mange startups er hverdagen præget af at få teknologiudvikling og kommercialicering af sin teknologi på plads samtidigt. Desuden kan det være vanskeligt at få tid til at lave kommunikation, finde de rigtige internationale samarbejdspartnere og formalisere relationerne til disse samt lokalisere de rette salgskanaler. Vi understøtter startups med at få disse ting på plads ved at bruge vores erfaring fra udlandet og internationale netværk. Det frigiver ressourcer til at fokusere på teknologidelen af jeres virksomhed.

Elementer

/Soft funding: Vi bistår med udarbejdelse af ansøginger om soft funder, der kan understøtte udviklingsaktivitetet, go-to-market og kommercialisering.

/Markedsføring: Vi hjælper med at udarbejde markedsføringsmateriale- og strategi, der kan anvendes til investorer, distributører og samarbejdspartnere. Vi hjælper med at tilpasse materialet, så det matcher modtagers interesser.

/Internationale partnerskaber: Vi kan gennemføre kortlægningsanalyser af hvilke internationale partnere, som I bør samarbejde med. Vi hjælper jer også med at få etableret kontakt til de toneangivende virksomheder inden for jeres sektor, som I gerne vil have strategiske samarbejder med.

/Salg: Vi bistår gerne med det første og hårde salgsarbejde af jeres innovation. Vi retter kontakten til det, der skal blive til jeres første kunder, sætter møder op og understøtter salgsprocessen indtil gennemført salg.

Merværdi

Et samarbejde med os giver jer muligheden for at indgå i et partnerskab om jeres forsknings- og innovationsstørre og giver jer en dybdegående forståelse for jeres organisationsbehov. Det vil yderligere bidrage til en langsigtet kapacitetsopbygning inden for strategisk fundraising.